služby / návrh dispozice

Dispozice


dispozice, dispoziční řešení, půdorysné řešení ... je pudorysné uspořádání řešeného prostoru, je to vlastně plán jeho využití a používání. Definuje zejména funkční, provozní a komunikační principy prostoru.

Správná dispozice je základem příjemného a bezproblémového užívání daného prostoru a tedy spokojenosti jeho obyvatel.Návrh dispozice

Návrh správné dispozice prostor je prvním a zároveň nejdůležitějším krokem v celém procesu projektování a zpravidla vzniká v rámci architektonické studie.

Vzniká po důkladném průzkumu potřeb klienta, ze kterého, s přihlédnutím ke všem existujícím okolnostem, vznikne několik konceptů řešení.

Kromě okolností existujících v okamžiku návhu vždy zkoumáme i možný vývoj v budoucnu, jak u klienta tak v dané lokalitě. Dispozice pak může umožnit přípravu na očekávaný budoucí vývoj.

Při práci každém individuálním, na míru šitém prostoru, je důležitým faktorem pro dobrou spolupráci mezi architektem a klientem dostatek času.

Vymýšlení perfektních dispozic je mou specialitou a zároveň oblíbenou "disciplínou".    Mám zájem o návrh dispozice.
© 2024   ing.arch.Hana Benešová   |   kontakt   |  faq   |   poptávka   |   webdesign+seo by j10.cz