faq / časté dotazy

co to je?

Zde naleznete odpovědi na otázky často kladené klienty a stručné vysvětlení některých základních pojmů z branže, případně osvětlení některých principů a činností. Tento glosář vznikl za účelem usnadnění komunikace mezi klientem a architektem a je průběžně doplňován o nová hesla tak, jak je praxe přináší. Příjemné čtení!


3d model

Je nezbytným podkladem pro vytvoření vizualizací. Jedná se o přesný model projektovaného prostoru v počítači. V tomto prostoru lze pomocí softwarové kamery nasnímat "fotografie" - vizualizace. Vytvoření modelu je poměrně časově nárocná záležitost, která vyžaduje speciální software a znalost práce s tímto. Model ovšem umožní spatřit hotový prostor ještě před zahájením vlastních stavebních prací. Umožní doladit představy, vychytat případné problémy a doladit vše do posledního detailu. Takový způsob návrhu ušetří veliké peníze při stavbě - nejsou žádné změny v průběhu stavby, nemusí se rozbíjet už postavené, atd... což se jinak vždy na každé stavbě stane. Existuje-li předem do detailu vymyšlené řešení, není na stavbě žádný problém - a pokud přesto je, neplatíte to vy, ale stavební firma, která si nepřečetla pořádně výkresy. Vizualizace umožní vyzkoušet různé varianty řešení - v jednou hotovém modelu lze dále měnit barvy a materiály povrchů, případně osvětlení.

Související témata: vizualizace, zákres do fotografie


Architektonická studie

Architektonická studie


Související témata: koncept, skica, hmotová studie, dispozice, situace


Asistence

Obnáší návštěvy showroomů s klientem, pomoc při výběru zařizovacích předmětů, dekorací...


Autorský dozor

provádí architekt na stavbě respektive ve výrobní dílně a kontroluje, zda dodavatel postupuje při stavbě / výrobě podle jeho plánu.

Související témata: stavební dozor, projektový manažer, inženýring


Byty

architektura a design v bytě, co obnáší práce bytového architekta, ukázky z realizovaných bytů...

BytyCena

Cena za architektonické služby? Přečtěte si, kolik stojí architekt?Cenová nabídka

obsahuje úplný a podrobně specifikovaný a strukturovaný seznam prací, které budou vykonány, kalkulaci ceny, termín provedení prací a také podmínky, které musí být splněny ze strany investora - typicky se jedná o dodání podkladů.


Dekorace

DekoraceDesign stavebních prvků

Design stavebních prvkůDesignová svítidla

U svítidel je důležitá především kvalita. U designových svítidel je zpravidla kvalita technického provedení vysoká - je to základní předpoklad kvalitního a navíc krásného výrobku. Technická dokonalost a kvalita řemeslného provedení je samozřejmou součástí krásy, je výchozím předpokladem k nadstavbě v podobě designu Investice do designových svítidel je velice rozumná. Pokud chce investor někde ušetřit, u světel to rozhodně nedoporučuji.

Související témata: Návrh osvětlení


Dětské pokoje

jsou specifické ( barevnost, podněty, bezpečnost, krátkodobost (dítě roste), vývoj potřeb, velikosti nábytku... )


Digitalizace

je proces přenesení = překreslení plánů objektu či prostoru existujících pouze v tištěné verzi pomocí specializovaného softwaru (například autocad, archicad, microstation, nemetschek) a jejich uložení do křivkového formátu použitelného pro další práci v počítači.


Dílenská dokumentace

viz výrobní dokumentace


Dispozice

je pudorysné uspořádání řešeného prostoru, je to vlastně plán jeho využití a používání... viz Návrh dispozice

Související témata: situace


Exteriér

viz Návrh exteriéruHmotová studie

je model objektu, ať už v počítači či ve skutečnosti, jehož účelem je ověřit, zda navrhovaný tvar a velikost objektu jsou správné. Protože jde pouze o ověření hmot, není takový model propracován do detailu a ani barevně a materiálově nemusí odpovídat skutečnosti.


Interiérové dveře

lze vybrat prefabrikované z poměrně velké nabídky na trhu, nebo je lze navrhnout a nechat vyrobit na zakázku. Zakázkově vyráběné dveře jsou samozřejmě dražší, ale zato mohou být atypické a mít rozměry a vzhled přesně podle vašeho gusta.


Inženýring

je činnost směřující k získání patřičných povolení od dotčených úřadů. Jde v podstatě o komunikaci s úřady a zároveň projektanty a zajištění správného toku informací a podkladů. Architekt se inženýringem nezabývá.

Související témata: autorský dozor, projektový manažer, stavební dozor


Kolik stojí architekt?

viz cena


Koncept

je základem architektonické studie. Jde o vyjádření základní nosné myšlenky řešení daného problému co nejjednodušší a nejnázornější formou. Koncept by měl zahrnovat všechna východiska a zadání investora, slouží především jako podklad k diskuzi o správnosti zadání a záměru. Zpravidla existuje několik možných řešení a možné varianty jsou probrány ve fázi diskuze nad navrženým konceptem. Po odladění všech problémů architekt investorem odsouhlasený koncept rozpracuje do architektonické studie. Součástí konceptu je zpravidla návrh řešení pozemku (situace) a návrh dispozice všech pater objektu(ů).


Loft

viz mezonetové bytyLuxusní interiéry

Luxusní interiéryLuxusní koupelny

Luxusní koupelnyLuxusní kuchyně

Luxusní kuchyněMateriály

Použité materiály podstatně ovlivňují cenu realizace, stejnou měrou však podstatně ovlivňují výslednou kvalitu objektu či prostoru.
V návrzích pracuji s nejkvalitnějšími možnými materiály v rámci daného rozpočtu. Použití nekvalitních materiálů a výrobků zakládá vždy problémy do budoucna a zpravidla se šetření na nepravých místech na následných opravách či výměnách šuntů prodraží. Existuje kvalitativní úroveň, pod kterou nelze jít. Z toho důvodu nepřijímám zakázky s rozpočtem, se kterým nelze minimální přijatelné kvalitativní úrovně realizace dosáhnout.


Mezonetové byty

Mezonetové bytyModerní interiéry

Moderní interiéryNávrh bazénu

bazény a sauny


Návrh dekorací

Dekorace


Návrh dispozice

viz Návrh dispozice


Návrh dveří

interiérové dveře posuvné dveře vchodové dveře skleněné dveře dřevěné dveře...

viz design stavebních prvků


Návrh exteriéru

Návrh exteriéruNávrh fasády

Návrh fasády


Návrh interiéru

Návrh interiéruNávrh koupelny

Návrh koupelnyNávrh krbu

pro návrhy krbu používám prefabrikované krbové vložky od osvědčených dodavatelů. Krbová vložka lze snadno "dotvořit" - integrovat do stavby s použitím na zakázku vyrobených dodatečných prvků, takže výsledkem je unikátní designový krb.

KrbyNávrh kuchyně

Návrh kuchyněNávrh nábytku

Nábytek lze vybrat z prakticky nepřeberné nabídky designerských kousků na trhu, nebo lze navrhnout unikátní nábytek přímo pro vaše potřeby.

Návrh nábytkuNávrh oplocení

viz návrh exteriéruNávrh osvětlení

Světlo a osvětlení je velmi důležitá (ne-li nejdůležitější) součást prostoru. Světlo vytváří atmosféru. Součástí architektonického návrhu je i přemýšlet o atmosféře prostoru, a tedy o osvětlení.

Návrh osvětlení


Související témata: designová svítidla


Návrh rodinného domu

Návrh rodinného domuNávrh schodiště

viz design stavebních prvků


Návrh zábradlí

viz design stavebních prvků


Návrh zahrady

viz návrh zahradyProfese

jedná se o ZTI (voda, topení plyn), elektro, statika, požární problematika


Projekce

Projektová dokumentace má několik stupňů podle složitosti a účelu ke kterému slouží.

Související témata: architektonická studie, projekt pro stavební povolení, provádecí projekt


Projekt pro stavební povolení

se vyrábí pro úřady za účelem získání potřebných povolení. Nedělá se příliš podrobná, obsahuje jen nezbytně nutné minimum (protože úřady mohou záměr zhatit), takže stavět by se podle ní nemělo -- k tomu slouží provádecí projekt


Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domuProváděcí projekt

(prováděcí dokumentace) umožní najít případné problémy a doladit vše do posledního detailu. Pak není (teoreticky) na stavbe žádný problém - a pokud je, neplatíte to vy, ale stavební firma


Projektový manažer

či koordinátor obstarává koordinaci všech součástí stavby tak, aby veškeré stavební činnosti hladce plynuly. Obstarává komunikaci s dodavateli, stará se, aby všichni měli aktuální verze výkresů, jedná z pověření investora s úřady, zařizuje stavební dozor, dělá tendry na dodavatele, zajišťuje včasné dodání potřebného materiálu na stavbu. Architekt není projektový manažer a tyto činnosti nevykonává, protože na ně nemá čas!

související témata: autorský dozor, stavební dozor, inženýring


Prosklené stěny

Prosklené stěnyPrůběh zakázky

viz průběh zakázkyPůdní vestavby

Půdní vestavbyRekonstrukce

RekonstrukceRekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytuRekonstrukce domu

Rekonstrukce domuRodinné domy

Rodinné domyRozpočet na realizaci

případně finanční limit na realizaci je velmi důležitým vstupním parametrem pro návrh. Ovlivňuje výslednou kvalitu realizace. Nedostatečný rozpočet na realizaci pro architekta znamená, že jeho návrh se nebude realizovat, nebo jen v omezené míře, v horším případě se zpravidla ty nejhezčí a nejlepší prvky návrhu nahradí levným řešením. Práce a vynaložené tvůrčí úsilí tak přijde vniveč, což je velmi frustrující. Z těchto důvodů se do projektů s nedostatečným rozpočtem raději nepouštím.


Rozpočtářské práce

"Rozpočtařina" je regulérní samostatnou profesí, a to velmi náročnou a pracnou. Provedení položkového rozpočtu, tedy vypracování seznamu všech materiálů, předmětů a prací v přesném množství potřebném pro danou stavbu s jejich aktuálními cenami je práce na mnoho hodin. U větších akcí se rozhodně vyplatí do vypracování položkového rozpočtu investovat, je to výborný podklad pro nabídky dodavatelů - jejich ceny lze pak snadno srovnat, a není ponechán prostor pro dodatečný růst cen z důvodů "víceprací". U menších akcí lze jako podklad pro cenové nabídky použít přímo vypracovanou architektonickou studii, ze které si dodavatelé všechny potřebné údaje dokážou vyčíst.


Situace

Situace je defacto mapa pozemku a jeho využití. Podobně jako u dispozice vychází z funkcí a provozu který tyto funkce vygenerují. V rámci situace se kromě umístění a orientace stavby a připojení k sítím řeší např. ploty, odpad, vedlejší, pomocné a drobné stavby, zeleň, hřiště...

související témata: Návrh dispozice, návrh exteriéru


Skica

je rychlé zachycení myšlenky, záznam, poznámka, provedený zpravidla rukou na papíře či jiném "médiu", které bylo zrovna v okamžiku osvícení po ruce.


Spaceplanning

je rozvržení prostoru pro specifické účely v dané dispozici. Typicky se provádí ve velkých kancelářských budovách, kde si firma pronajme například celé podlaží a pak potřebuje navrhnout efektivní způsob využití plochy. Zkrátka co/kdo kde bude.


Spárořez

je kótovaný plán pokládky dlažby či obkladů pro každou obkládanou plochu. Architekt neponechává nic náhodě a určí přesný vzhled výsledného obkladu do poslední dlaždice a spáry předem. Spárořezy práci řemeslníkům neusnadní (musí více přemýšlet), ale ušetří investorovi nepříjemná překvapení, která bez spárořezů vždy nastanou .


Statika

statický posudek zjišťuje, zda daná stavba nespadne, statické výpočty slouží k určení potřebných dimenzí nosných prvků.


Stavební dozor

Kontroluje správnost provedení stavby, zkoumá, zda použité postupy a materiály odpovídají normám a požadovaným standardům

Související témata: autorský dozor, inženýring, projektový manažer


Točité schodiště

je schodiště vedené po zpravidla kruhovém půdoryse okolo centrální osy. Používá se často v případě nedostatku prostoru, je z hlediska prostorových nároků úsporné. Točité schodiště skýtá vždy pěknou příležitost pro design, v prostoru může vzniknout zajímavý objekt. Lze použít například sklo a kov, schodiště pak může být na pohled velmi vzdušné. Záleží především na finančním limitu pro realizaci. Nevýhodou může být jistá nepraktičnost, například piáno se po točitých schodech nestěhuje moc dobře.

Související témata: Design stavebních prvků


Truhlářské konstrukce

jsou výrobky ze dřeva a jeho náhražek a příbuzných materiálů určené zpravidla pro interiér. Jedná se nábytek, obklady stěn, stěny, interiérové dveře.

související témata: nábytek, zámečnické konstrukce, materiály, design stavebních prvků, výrobní dokumentace


Vizualizace

jsou defacto snímky řešeného prostoru, vytvořené v počítači. V. umožní spatrit hotový prostor, ješte pred zahájením stavebních prací.

VizualizaceVýrobní dokumentace

neboli dílenská dokumenace, dílenské výkresy, výrobní výkresy, konstrukční výkresy. Slouží jako finální podklad pro výrobu zpravidla truhlářských či zámečnických konstrukcí. Výkresy musí být v měřítku, musí být kótovány a srozumitelně popsány, s minimem nejasností. Podle této dokumentace řemeslníci v dílně budou vyrábět. Dílenskou dokumentaci kreslí vždy dodavatel vyráběných objektů. Měla by být předložena k odsouhlasení a podpisu investorovi i architektovi. Je dobrým zvykem o odsouhlasení výrobní dokumentace sepsat protokol, předejde se tím vždy nepříjemnostem.

související témata: zámečnické konstrukce, truhlářské konstrukce, design stavebních prvků


Zahrada

viz návrh zahrady


Související témata: návrh exteriéru, situaceZákres do fotografie

vznikne kombinací vizualizací a reálných fotografií a jeho účelem je ověřit finální působení stavby v kontextu okolí. Pěkným příkladem zákresu do fotografie, který jste jistě viděli, jsou třeba obrázky národní knihovny Jana Kaplického v letenských sadech


Zámečnické konstrukce

jsou konstrukce z kovu, převážně oceli a nerezové oceli, jako jsou nosné rámy pro skleněné stěny, schodiště, zábradlí, zárubně pro atypické dveře, nosné součásti pro atypický zakázkový nábytek...

související témata: truhlářské konstrukce, krby, prosklené stěny, design stavebních prvků, výrobní dokumentace


Zaměření

Přesné zaměření pozemku / objektu / prostoru je potřeba pro výrobu správné projektové dokumentace. Bez přesného zaměření nelze nic do detailu navrhnout. Zaměření obnáší minimálně několik hodin práce, jednak přímo na místě s metrem či laserem v ruce a pak následně u počítače, do kterého se z poznámek plán překreslí, v případě složitých objektů může následovat ještě několik kol korekcí.
© 2024   ing.arch.Hana Benešová   |   kontakt   |  faq   |   poptávka   |   webdesign+seo by j10.cz