faq / průběh zakázky

Typický průběh zakázky


vzor: architektonická studie

1. úvodní schůzka, seznámení s klientem a záměrem, získání představy o zadání a rozsahu prací
2. cenová nabídka
3. po odsouhlasení CN návrh smlouvy o dílo
4. po odsouhlasení podpis smlouvy a záloha
5. návšteva pozemku/prostoru/stavby, podrobná diskuze o záměru
6. predložení variant konceptu a možností
7. po výběru a schválení konceptu zahájena práce na finální studii
8. průběžná prezentace studie a konzultace detailů
9. odevzdání dokončené studie
10. doporučení na dodavatele navržených prvků
11. autorský dozor + asistence


Tento přehled slouží pro rámcovou představu o spolupráci, v praxi se některé fáze vzhledem ke komplexnosti tvůrčího procesu překrývají a prolínají.


grafické výstupy

Snažíme se šetřit životní prostředí - tisky na papír poskytujeme jen v nezbytně nutném množství, většinou naše výstupy odchází pouze v digitální formě.


co nedělám

Architekt nevykonává následující činnosti:

stavební dozor (dohled na kvalitu práce stavební firmy a dodržování norem)
koordinaci řemeslníků a stavebních prací
inženýring (vyjednávání s úřady)
rozpočtářské práce, vyhledávání cen prací, materiálů, zařizovacích předmětů
objednávání prací a materiálu
zaměření

Pro uvedené profese mohu doporučit osvědčené a spolehlivé inženýry, se kterými spolupracuji.


Mám zájem o architektonické služby ing.arch.Benešové.
© 2024   ing.arch.Hana Benešová   |   kontakt   |  faq   |   poptávka   |   webdesign+seo by j10.cz