služby / architektonická studie

Architektonická studie


Architektonická studie slouží hlavně k upřesnění a ověření záměru investora. Architektonická studie je zhmotnění představ a ideí investora a jejich konfrontace s možnostmi konkrétního prostoru / objektu / pozemku.
Umožní investorovi záměr nejen případně korigovat, ale také prezentovat.

Je to výchozí podklad pro plánování jakékoli stavební činnosti.

Kromě upřesnění a ověření záměru investora může být studie použita dále jako vstupní podklad k projektu pro stavební povolení

Architektonická studie typicky obsahuje zadání, situaci, shrnutí použitých podkladů, řešení dispozic všech podlaží objektu, kótované výkresy půdorysů a řezů, pohledy, jednoduché hmotové studie, vizualizace.Architektonická studie - ukázky

Zde se můžete podívat na skutečné výstupy:

architektonická studie půdní vestavby v činžovním domě   [pdf, 1.4MB]

architektonická studie rekonstrukce rodinného domu   [pdf, 1.4MB]Typický průběh zakázky

Typický průběh zakázky    Mám zájem o architektonickou studii.
© 2024   ing.arch.Hana Benešová   |   kontakt   |  faq   |   poptávka   |   webdesign+seo by j10.cz